Bảng Giá Quản Trị Website

05/04/2022

SIKIDO - BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ WEBSITE

NỘI DUNG

GÓI SILVER

GÓI GOLD

GÓI PREMIUM

2.500.000đ

3.500.000đ

4.500.000đ

     Sao lưu dữ liệu

1 tháng/lần

2 tuần/lần

1 tuần/lần

Cài đặt và quản lý Google Analytic

Viết bài chuẩn SEO

10 bài SEO

15 bài SEO

20 bài SEO

Thiết kế banner website

Nghiên cứu bộ từ khóa SEO

Báo cáo thống kê

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN