Bảng Giá Quản Trị Fanpage

05/04/2022

SIKIDO - BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ FANPAGE

GÓI SILVER

2.000.000đ

GÓI GOLD

2.500.000đ

GÓI PREMIUM

3.000.000đ

Viết: 15 bài/tháng

Viết: 20 bài/tháng

Viết: 25 bài/tháng

Chặn Comment tiêu cực

Chặn Comment tiêu cực, Setup chống cướp khách

Chặn Comment tiêu cực, Setup chống cướp khách

Tặng 1000 like Fanpage

Tặng 2000 like Fanpage

Tặng 3000 like Fanpage

Hỗ trợ tạo Fanpage/thiết kế ảnh bìa/Avatar

Hỗ trợ tạo Fanpage/thiết kế ảnh bìa/Avatar

Hỗ trợ tạo Fanpage/thiết kế ảnh bìa/Avatar

Chia sẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN